Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

– Since 1966 –

Kort om oss

En rak höger

I över 50 år har Kristdemokratiska Ungdomsförbundet varit en blåslampa i svensk politik för personlig frihet, socialt ansvar, starkare familjer och ett tryggare Sverige. Vi anser att samhället ska byggas underifrån och utgå från enskilda människor och familjer samt baseras på naturrätten. Vi tror också på social marknadsekonomi – och på att politisk frihet inte kan existera utan ekonomisk frihet.

Tycker du som oss? Stöd kampen för ett borgerligare Sverige!

"
"

Gå med i KDU

Medlemskap i KDU är helt kostnadsfritt – men ditt engagemang är ovärderligt. Ta ställning och bli medlem!

Var med och delta

Tillsammans påverkar vi politiken lokalt, nationellt och globalt. Var med och påverka – engagera dig i KDU!

Visa ditt stöd

Ta ställning digitalt samtidigt som du visar ditt stöd för KDU. Gilla, följ och interagera med oss på sociala medier!

Gå med i KDU
Var med och delta
Visa ditt stöd

Det här tycker KDU 

Vår politik

Lag och ordning

Vi i KDU vet att det finns ett annat alternativ. Ett Sverige där man inte pratar om den senaste skjutningen. Läs om vår rättspolitik!

Arbetsmarknad

Nyckeln för att fler unga ska kunna få sitt första jobb ligger i att göra det enklare att anställa. Läs om vår arbetsmarknadspolitik!

Klimatet

De val och prioriteringar vi gör nu, kommer prägla nästa generationers förutsättningar. Läs om vår klimatpolitik!

Det här tycker KDU 

Vår politik

$

Lag och ordning

Vi i KDU vet att det finns ett annat alternativ. Ett Sverige där man inte pratar om den senaste skjutningen. Läs om vår rättspolitik!
$

Arbetsmarknad

Nyckeln för att fler unga ska kunna få sitt första jobb ligger i att göra det enklare att anställa. Läs om vår arbetsmarknadspolitik!
$

Klimatet

De val och prioriteringar vi gör nu, kommer prägla nästa generationers förutsättningar. Läs om vår klimatpolitik!

Just nu i KDU

Aktuellt

Förbundsordförande

Stefan Sarmes

En rak höger för Sverige

Efter 8 långa år i opposition har Sverige en stark borgerlig regering med tydlig konservativ prägel. KDU har länge drivit på för stora delar av den politik som nu styr Sverige – vi har velat ge Sverige en rak höger. En rak höger som tar sig an otryggheten på gatorna där gängkriminella svept fram. Det är våra lösningar som nu implementeras på punkt efter punkt – för ökad trygghet och frihet.

Ibland har det känts hopplöst och omöjligt. Drömmen om ett annat Sverige har känts ouppnåelig. Att engagera sig som höger i ett socialdemokratiskt Sverige är ibland en tuff uppgift. I KDU har jag träffat några av de mest engagerade ungdomarna, som valt att viga en del av sina ungdomsår åt att kämpa för ett friare och tryggare Sverige. Det är fantastiskt!

Vi i KDU vet vad frihet är och våra visioner för Sverige är i grund och botten ganska enkla. Du ska kunna leva ett drägligt liv i Sverige oavsett var du bor.