Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

– Since 1966 –

Kort om oss

En rak höger

I över 50 år har Kristdemokratiska Ungdomsförbundet varit en blåslampa i svensk politik för personlig frihet, socialt ansvar, starkare familjer och ett tryggare Sverige. Vi anser att samhället ska byggas underifrån och utgå från enskilda människor och familjer samt baseras på naturrätten. Vi tror också på social marknadsekonomi – och på att politisk frihet inte kan existera utan ekonomisk frihet.

Tycker du som oss? Stöd kampen för ett borgerligare Sverige!

"
"

Gå med i KDU

Medlemskap i KDU är helt kostnadsfritt – men ditt engagemang är ovärderligt. Ta ställning och bli medlem!

Var med och delta

Tillsammans påverkar vi politiken lokalt, nationellt och globalt. Var med och påverka – engagera dig i KDU!

Visa ditt stöd

Ta ställning digitalt samtidigt som du visar ditt stöd för KDU. Gilla, följ och interagera med oss på sociala medier!

Gå med i KDU
Var med och delta
Visa ditt stöd

Det här tycker KDU 

Vår politik

Lag och ordning

Vi i KDU vet att det finns ett annat alternativ. Ett Sverige där man inte pratar om den senaste skjutningen. Läs om vår rättspolitik!

Arbetsmarknad

Nyckeln för att fler unga ska kunna få sitt första jobb ligger i att göra det enklare att anställa. Läs om vår arbetsmarknadspolitik!

Klimatet

De val och prioriteringar vi gör nu, kommer prägla nästa generationers förutsättningar. Läs om vår klimatpolitik!

Det här tycker KDU 

Vår politik

$

Lag och ordning

Vi i KDU vet att det finns ett annat alternativ. Ett Sverige där man inte pratar om den senaste skjutningen. Läs om vår rättspolitik!
$

Arbetsmarknad

Nyckeln för att fler unga ska kunna få sitt första jobb ligger i att göra det enklare att anställa. Läs om vår arbetsmarknadspolitik!
$

Klimatet

De val och prioriteringar vi gör nu, kommer prägla nästa generationers förutsättningar. Läs om vår klimatpolitik!

Just nu i KDU

Aktuellt

Förbundsordförande

Nike Örbrink

Sverige fungerar inte längre.

Otryggheten på gator och torg när gängkriminaliteten sveper över svenska städer. Hederskulturer som begränsar unga flickor och pojkars frihet i förorter. En stelbent arbetsmarknad där det dammiga LO-drivna ramverket försvårar för de som står längst bort, att få en väg in till ett jobb. Välfärden som trots sin enorma budget, allt för sällan sviker när de som betalat för den, behöver den.

Detta är exempel på några av de många utmaningar och kriser vi unga fått ärva efter att Socialdemokraterna kohandlat fram politik i jakten på makten.

Ibland kan det känns hopplöst och omöjligt. Drömmen om ett annat Sverige känns stundvis ouppnåelig. Men i KDU har jag funnit några av de mest engagerade ungdomarna som valt att viga en del av sina ungdomsår, åt att kämpa för ett friare och tryggare Sverige. Det är fantastiskt!