Riksmöte

Hem Om KDU › Riksmöte

Interndemokrati

Riksmöte

Riksmötet är ett av KDUs årliga riksevenemang och förbundets högst beslutande organ. På riksmötet behandlas motioner vilka är olika förslag som medlemmar skickat in kring olika politiska frågor och områden de tycker ska tas upp för debatt. Förutom politiska förslag beslutar riksmötet även om förbundets stadgar. Alla distrikt har möjlighet att arrangera och vara värd för ett riksmöte. Inför riksmötet utses ombud av de olika distrikten vilka är de som röstar kring de motionerna som ska behandlas under riksmötet. Alla medlemmar har möjlighet att kandidera till att få bli ombud för sitt distrikt. Dessutom är alla medlemmar, från norr till söder välkomna att närvara vid riksmötet. Ett utmärkt tillfälle att lära känna nya förbundsvänner från olika delar av landet.

Årets riksmöte

Information om årets riksmöte publiceras i våra interna kanaler.