Lag och ordning

Hem › Vår politik › Politikområden › Lag och ordning

För att ha ett fungerande samhälle behövs ett tryggt och säkert samhälle.

Ett samhälle där vår frihet och trygghet ska vara given. Vi önskar att det vore så, dessvärre är det inte det. Den organiserade brottsligheten sköljer över vårt land. Vi ser en brottslighet som struntar i vilka som faller offer för gängens kulor. Den föregående regeringens senfärdighet i frågorna rörande lag och ordning gör att det är vi unga som får ta smällen, det är vi unga som ärvt den ansvarslösa kriminalpolitiken. 

De som väljer den kriminella vägen ska stå till svars för sina handlingar och inte få förkortat fängelsestraff på grund av olika straffrabatter. Den som blir utsatt för brott ska alltid stå i fokus, vi står alltid på brottsoffrets sida. Därför vill vi se hårdare straff för våld- och sexualbrott, då offrets människovärde kränkts. Ingen människa har någon rätt att kränka en annan människas liv.

Hej! Jag heter Juliette Walldov och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för vår rättspolitik. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: juliette.walldov@kristdemokraterna.se

För att kunna bekämpa den grova brottsligheten behövs en fungerande rättskedja. Fler poliser på våra gator är jättebra, men det räcker inte. Det behövs fler utredare och åklagare, resurser till domstolar och fler platser inom kriminalvården, så att hela rättskedjan fungerar effektivt. En fungerande rättskedja är avgörande för att knäcka den organiserade brottsligheten.

1.

Hårdare straff för vålds- och sexualbrott

Straffet ska stå i proportion till den kränkning som brottsoffret utsatts för.

2. 

Upprättelse

Vi står på brottsoffrets sida, brottsoffret måste alltid stå i fokus.

3.

Hela rättskedjan ska fungera

Fler utredare och mer resurser till både polis och rättsväsende så att det faktiskt finns möjlighet att utreda brott.

4.

Slopa straffrabatter

Brottsliga handlingar måste villkorslöst få konsekvenser där inga brott förbises eller bortförklaras.

Håller du med?

Gå med i KDU