Klimat

Hem › Vår politik › Politikområden › Klimat

Då klimathotet är en realitet som hotar vår planet och våra barns framtid har vi som lever idag ett ansvar att lämna efter oss en bättre värld

Klimatet kommer alltid högt upp när undersökningar görs om vilken fråga som är viktigast för medborgarna. Då klimathotet är en realitet som hotar vår värld och våra barns framtid har vi som lever idag ett ansvar att lämna efter oss en bättre värld.

Två grundläggande principer inom kristdemokratin är det personliga ansvaret och att beslut alltid ska ligga på så låg effektiv nivå som möjligt. Klimatpolitiken är ett tydligt exempel där individer tillsammans med höga instanser som EU kan ta ansvar för att tackla detta. EU genom sina utsläppsrätter, frihandelsavtal och gröna subventioner. Individer genom medvetna val när det kommer till konsumtion och transport.

Hej! Jag heter Destiny Lindgren och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för vår miljö, energi och landsbygdsfrågor. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: destiny.naslund@kdu.se

Sveriges klimatpolitik har under allt för lång tid präglats av plakatpolitik och allt för stort fokus våra egna utsläpp. Att begränsa människors frihet kan inte vara vägen framåt för att nå parisavtalet, politiken bör istället på så hög nivå fasa undan fossila bränslen parallellt med att göra det med attraktivt att leva klimatsmart.

1.

Utvidgade utsläppsrätter

Fasa ut kolet genom utvidgade utsläppsrätter och straffa de som fortsätter med denna energikälla

2.

Bevara och utveckla kärnkraften

Bevara och utveckla befintlig kärnkraft för att både säkra svensk energi utan även för export

3.

Utveckla klimatbiståndet

Utveckla Sveriges klimatbistånd, villkora bistånd till länder som inte gör tillräckligt, samt hjälp U-länder att hoppa över den ”smutsiga” fasen under industrialiseringen

4.

Ja till frihandel

Fler frihandelsavtal, för effektivaste producent är också den klimatsmartaste

5.

Fossilfri energi

All subventionering av fossila bränslen ska istället gå till att utveckla fossilfri energi

Håller du med?

Gå med i KDU