Utskott

Hem Om KDU › Utskott

Våra utskott

Organisationsutskottet (OU)

Organisationsutskottet (OU) ansvarar för att ge stöd till distrikten och följa upp deras verksamhet samt för att utveckla och stärka förbundets organisation.

OU har det övergripande ansvaret för den organisatoriska utvecklingen i förbundet, genom stöd till och uppföljning av distrikt inom ramen för KDU:s fadderverksamhet samt genom utveckling av verksamhetsformer och medlemsvärvning. Förbundsstyrelsen kan fortlöpande ge OU organisatoriska uppdrag.

OU har tillsammans med rikskansliet, utifrån förbundsstyrelsens direktiv, ansvar för genomförandet av utbildningar, kampanjer och läger. Detta innebär även att OU planerar och genomför de nationella kampanjveckorna. OU har också ansvar för att kvalitetssäkra distriktens arbete med medlemsvård. OU ska ge stöd åt distrikts genomförande av regionala/lokala kampanjer, medverka med stöd vid uppstarten av nya klubbar och efter behov ta fram organisatoriska handledningar till hjälp och stöd för distrikt och klubbar. Utöver detta har OU som uppgift att komma med förslag på vilket profil- och kampanjmaterial som ska produceras inom riksorganisationen.

Kontakta utskottet

Ordförande för Organisationsutskottet (OU)
christoffer.andersson@kdu.se

Parnian Bahador

Ledamot

Wictor Strand

Ledamot

Alexander Ek Holmdahl

Ledamot

Samuel Hansson

Ledamot

Matilda Anttonen

Ledamot

Lukas Bernevång

Ledamot

Lina Lindh

Ledamot

Våra utskott

Internationella utskottet (IU)

Internationella utskottet hanterar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet internationella verksamhet. Utskottet är underställt KDU:s förbundsstyrelse men ansvarar för internationell politik och de utbyten och internationella projekt som ungdomsförbundet arrangerar.

IU har det övergripande ansvaret för KDU:s internationella engagemang och för att bevaka utvecklingen internationellt. Utifrån detta övergripande ansvar är det IU:s uppdrag att föreslå ställningstaganden i internationella frågor till arbetsutskottet (AU) i form av utspel, uttalanden, propositioner och dylikt. Förbundsstyrelsen kan också löpande ge IU i uppdrag att ta fram underlag eller rapporter i internationella frågor. IU fungerar också som resurs och referensgrupp för enskilda förbundsstyrelseledamöters effektuerande av riksmötesbeslut. IU kan också driva egna projekt med extern finansiering.

Internationella utskottet (IU) ansvarar även för förbundets representation inom IYDU, YEPP och KDUN.

Kontakta utskottet:

Ordförande för Internationella utskottet (IU)
stefan.sarmes@kdu.se

Jonathan Derneborg

Ledamot

Alexandra Tawaifi

Ledamot

Olivia Larsson

Ledamot

Emil Moghaddam

Ledamot

Calle Reutercrona

Ledamot

Andreas Salomonsson

Ledamot

International Young Democrat Union, IYDUs logotyp Youth of the European People's Party, YEPPs logotyp Kristdemokratisk Ungdom i Norden, KDUNs logotyp