Nytt arbetsmarknadspolitiskt manifest

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) presenterar idag ett nytt arbetsmarknadspolitiskt manifest med reformer för att fler människor ska kunna gå från utanförskap till arbete.

Det blir allt svårare för lågutbildade att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Det går elva sökande på varje enkelt jobb samtidigt som andelen lågutbildade uppgår till 11 procent av arbetskraften. Utmaningen har vuxit sedan flyktingkrisen 2015.

Utrikes födda utgör ca 17 procent av befolkningen, men mer än hälften av de arbetslösa, samtidigt som de mottar ca 60 procent av försörjningsstödet. Efter 15 år är det fortfarande endast 60 procent av flyktingarna och deras anhöriga som förvärvsarbetar. Läs mer »

”Våga bryta fackens makt”

För oss kristdemokrater är målet att varje människa ska ges frihet och förutsättningar att utvecklas och forma sitt liv i nära gemenskap med andra. Jobb och egen försörjning är för de allra flesta en förutsättning för detta, och det är skäl nog till varför Kristdemokraterna borde vara beredda att gå längre för att reformera svensk arbetsmarknad.

Ett annat skäl är att människor i vårt land ska kunna känna sig trygga. För att klara det offentliga åtagandet när det kommer till polis, rättsväsende och sjukvård krävs nämligen att fler jobbar och bidrar. Färre måste leva på bidrag och bidragskostnaderna måste hållas nere.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar dock på att det blir allt svårare för lågutbildade att ta sig in på arbetsmarknaden. I dag går det elva sökande på varje enkelt jobb samtidigt som andelen lågutbildade uppgår till 11 procent av arbetskraften. Läs mer »

”Vi behöver ny rättspolitik med brottsofferperspektiv”

Alla människor har rätt att känna sig trygga i sitt hem och på gator och torg. För att uppnå det krävs en heltäckande politik som förebygger och bekämpar brott. Att begå brott skall få kännbara konsekvenser och straffen ska stå i proportion till den kränkning som en person blivit utsatt för.

Det är positivt att regeringen vill höja straffen för brott av grövre karaktär så som grov misshandel men det är skamligt att regeringen väljer att inte höja minimistraffen för våldtäkt och misshandel.

Straffpåföljden för våldtäkt är idag två till sex år och för grov våldtäkt fyra till tio år. Läs mer »KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:
[instapress userid=”kdusverige” piccount=”6″ size=”110″ effect=”fancybox” title=”1″]

Taggade ‘kdusverige’:
[instapress tag=”kdusverige” piccount=”4″ size=”110″ effect=”fancybox” title=”1″]

Följ: kdusverige

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD