”Oansvarigt resonemang om legalisering”

Åter ropar legaliseringsivrare högt för att få narkotika legaliserad med argumentet att Sveriges nolltoleranslinje varit misslyckad, men det är fel. Sverige har, i ett europeiskt perspektiv, lägre användande av cannabis bland unga, unga vuxna och vuxna. Att likt Joar Forsell (LUF) påstå att vi skulle skademinimera och minska missbruket av cannabis genom legalisering är ett märkligt, felaktigt och direkt oansvarigt resonemang.

En legalisering skulle enbart öka acceptansen för cannabis och där igenom öka tillgången, efterfrågan och skadorna. Det är därför beklagligt att liberalerna låter sig förföras av den internationella knarklobbyns propaganda.

Läs mer »

”Sätt betyg i uppförande”

För att unga människor ska få möjlighet att skaffa sig ett bra liv och förverkliga sin potential krävs en skola med ordning och kunskap i fokus, men idag uppger 15 procent av landets niondeklassare att de inte känner sig trygga i skolan och hela 60 procent upplever att andra elever stör undervisningen.

Den nedslående bilden från Skolinspektionens senaste omfattande enkätundersökning stämmer tyvärr med vad vi tidigare har kunnat ta del av i flera internationella undersökningar. OECD, Pisa och andra rapporter har visat på problemen med skadegörelse och ovårdat språk, att svenska elever ofta kommer för sent, stör varandra på lektionerna, undervisas i stökiga klassrum och att skolk är vanligt förekommande. Läs mer »

”Lagstiftningen inte tillräcklig”

Att stödja eller delta i terrorverksamhet får aldrig accepteras och måste vara straffbart. Det är dags att möjliggöra återkallandet av medborgarskap för personer med dubbla medborgarskap som deltar i terrorverksamhet. Den svenska terrorlagstiftning är inte tillräcklig för att lagföra personer som väljer att sympatisera med eller stödja terrorverksamhet. Ytterligare skärpningar av lagen måste göras.

Att ansluta sig till, delta i träning med eller rekrytera medlemmar till terrororganisationer måste straffa sig. Regeringens passivitet och naivitet inför hotet från terrorism och återvändande personer från så kallade ”terrorresor” är skrämmande. Flera åtgärder måste till för att Sverige ska stå bättre rustade än idag mot hotet från terrorismen.

Enligt SÄPO rör det sig om över 300 svenska medborgare som rest utomlands för att ansluta sig till en terrorstämplad organisation. Läs mer »KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:

Taggade ‘kdusverige’:

Följ: kdusverige

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD