”Förstatliga sjukvården”

Kvaliteten i förlossningsvården sjunker och det gör även tillgängligheten. Landstingen håller på att misslyckas med en av samhällets mest grundläggande uppgifter – tillhandahålla en god vård och omsorg. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström meddelade tidigare i vår att regeringen satsar 500 miljoner på förlossningsvården i vårbudgeten. En budgetsatsning på förlossning är välkommet men tar inte tag i de stora problemen. För att komma åt dem behöver vi en förstatligad sjukvård.

I en nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen kan man utläsa att kvaliteten på förlossningsvården i Sverige sjunker. På 50 % av indikatorerna försämras resultaten och på de resterande är resultatet oförändrat. Bland annat ökar både förlossningsskadorna och andelen nyförlösta mammor som måste söka vård akut efter förlossning. Läs mer »

”Skatt ska inte sponsra terror”

Den svenska regeringens hållning i frågor som rör Israel och Palestina är en skam. Israel är Mellanösterns enda demokrati och den judiska staten är exempelvis det enda landet i Mellanöstern där religionsfrihet råder och antalet kristna ökar i stället för att minska. Israel förtjänar Sveriges stöd, men den rödgröna regeringen är tyvärr av motsatt uppfattning.

Klavertrampen började redan samma dag som regeringen tillträdde, nämligen med aviseringen att Sverige skulle erkänna Palestina. Ett sådant stort och betydelsefullt beslut som att erkänna en annan stat borde naturligtvis vara förankrat i riksdagen, Läs mer »

”Stöd våra soldater”

Sverige har bedrivit internationella truppinsatser i mer än 60 år, sedan 1956. Idag finns därför drygt 100 000 utlandsveteraner i vårt land. Det handlar om svenska män och kvinnor som på uppdrag av staten har tjänstgjort i farliga områden för att hjälpa andra. Många av dem har deltagit i flera missioner. Det handlar om personer som är och har varit beredda att riskera livet för att försvara fred, frihet och sina medmänniskor. För sina insatser förtjänar de vår största respekt.

Vi i Sverige behöver bli bättre på att visa stöd för våra soldater och därför ser KDU med glädje på att Veterandagen den 29 maj blir flaggdag. Det finns dock betydligt mer att göra. Soldaterna måste också få det stöd de förtjänar. Läs mer »KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:
[instapress userid=”kdusverige” piccount=”6″ size=”110″ effect=”fancybox” title=”1″]

Taggade ‘kdusverige’:
[instapress tag=”kdusverige” piccount=”4″ size=”110″ effect=”fancybox” title=”1″]

Följ: kdusverige

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD