Rikskansliet

Hem › Kontakt › Rikskansliet

Förbundsordförande
Nike Örbrink
Generalsekreterare
Samuel Dalevi
Organisationssekreterare
Louise Hammargren
076 – 527 25 31
nike@kdu.se
076 – 527 25 34
samuel.dalevi@kdu.se

076 – 527 25 32
louise.hammargren@kdu.se

Valkoordinator
Michaela Binning

072-0702355
michaela.binning@kdu.se

Förbundsordförande
Nike Örbrink
076 – 527 25 31
nike@kdu.se
Generalsekreterare
Samuel Dalevi
076 – 527 25 34
samuel.dalevi@kdu.se
Organisationssekreterare
Louise Hammargren

076 – 527 25 32
louise.hammargren@kdu.se

Valkoordinator
Michaela Binning

072-0702355
michaela.binning@kdu.se