Förbundsstyrelsen

Hem › Kontakt › Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande
Nike Örbrink
Förste vice förbundsordförande
Stefan Sarmes
Andre vice förbundsordförande
Natanael Kvidal

Områden: Försvar- och säkerhetspolitik,
Utrikes- och EU politik

Områden: kultur och ideologi

nike@kdu.se

stefan.sarmes@kdu.se

natanael.kvidal@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Olivia Larsson
Förbundsstyrelseledamot
Simon Attefall
Förbundsstyrelseledamot
Lina Lindh

Områden: Rättspolitik

Områden: Social, jämställdhets- och familjepolitik

olivia.larsson@kristemokraterna.se

simon.attefall@kdu.se

lina.lindh@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Samuel Bråse
Förbundsstyrelseledamot
Lukas Forsberg Bernevång
Förbundsstyrelseledamot
Destiny Näslund

Område: Miljö, energi och landsbygd

Områden: Ekonomi, skatter och bostäder

Områden: Arbetsmarknads- och näringslivspolitik

samuel.brase@kdu.se

lukas.bernevång@kristdemokraterna.se

destiny.naslund@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Christoffer Andersson
Förbundsstyrelseledamot
Jonathan Derneborg

Område: utbildningspolitik

Område: Migration och integration

christoffer.andersson@kdu.se

Jonathan.derneborg@kdu.se

Förbundsordförande
Nike Örbrink

nike@kdu.se

Förste vice förbundsordförande
Stefan Sarmes

Områden: Utrikespolitik, Försvar- och säkerhetspolitik

stefan.sarmes@kdu.se

Andre vice ordförande
Natanael Kvidal

Områden: Kultur och ideologi

natanael.kvidal@kristdemokraterna.se

Förbundsstyrelseledamot
Olivia Larsson

frida.bramstedt@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Simon Attefall

Områden: Rättspolitik

simon.attefall@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Lina Lindh

Områden: Social, jämställdhets- och familjepolitik

lina.lindh@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Samuel Bråse

Område: Miljö, energi och landsbygd

samuel.bråse@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Lukas Forsberg Bernevång

Områden: Ekonomi, skatter och bostäder

carl.olehall@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Destiny Näslund

Områden: Arbetsmarknads- och näringslivspolitik

destiny.naslund@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Christoffer Andersson

Område: Kultur och utbildning

christoffer.andersson@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Jonathan Derneborg

Områden: Migration och integration

Jonathan.derneborg@kdu.se