Förbundsstyrelsen

Hem › Kontakt › Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande
Nike Örbrink
Andre vice förbundsordförande
Stefan Sarmes

Områden: Försvar- och säkerhetspolitik,
Utrikes- och EU politik

nike@kdu.se

stefan.sarmes@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Frida Bramstedt
Förbundsstyrelseledamot
Simon Attefall
Förbundsstyrelseledamot
Natanael Kvidal

Område: Social- och sjukvårdspolitik

Områden: Rättspolitik

Områden: Arbetsmarknad, näringsliv och ideologi

frida.bramstedt@kdu.se

simon.attefall@kdu.se

natanael.kvidal@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Samuel Bråse
Förbundsstyrelseledamot
Carl Olehäll
Förbundsstyrelseledamot
Destiny Näslund

Område: Miljö, energi och landsbygd

Områden: Ekonomi, skatter och bostäder

Områden: Familj och jämställdhet

samuel.brase@kdu.se

carl.olehall@kristdemokraterna.se

destiny.naslund@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Christoffer Andersson
Förbundsstyrelseledamot
Jonathan Derneborg

Område: Kultur och utbildning

Område: Migration och integration

christoffer.andersson@kdu.se

Jonathan.derneborg@kdu.se

Förbundsordförande
Nike Örbrink

nike@kdu.se

Förste vice förbundsordförande
Anton Roos

Områden: Försvar- och säkerhetspolitik

anton.roos@kdu.se

Andre vice ordförande
Stefan Sarmes

Områden: Utrikes och EU politik

stefan.sarmes@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Frida Bramstedt

Område: Social- och sjukvårdspolitik

frida.bramstedt@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Simon Attefall

Områden: Rättspolitik

simon.attefall@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Natanael Kvidal

Områden: Arbetsmarknad, näringsliv och ideologi

natanael.kvidal@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Samuel Bråse

Område: Miljö, energi och landsbygd

samuel.bråse@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Carl Olehäll

Områden: EU- och utrikespolitik

carl.olehall@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Destiny Näslund

Områden: Familj och jämställdhet

destiny.naslund@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Christoffer Andersson

Område: Kultur och utbildning

christoffer.andersson@kdu.se

Förbundsstyrelseledamot
Jonathan Derneborg

Områden: Migration och integration

Jonathan.derneborg@kdu.se