Våld i unga relationer

torsdag, 06 maj 2021 | Aktuellt

Unga killar lär sig att de kan komma undan med våldet och unga tjejer lär sig leva med det. När de unga glöms bort ligger politiken steget efter våldet i nära relationer.

Nästan var fjärde ung kvinna i åldern 16 till 24 har utsatts för våld av en partner. Fysiskt våld, psykiskt våld, hot och trakasserier förekommer ständigt bland unga. Trots detta är många av de nödvändiga och viktiga insatserna mot våld i nära relationer, till för vuxna. De insatserna i behövs, men vi måste samtidigt minnas att våldet och våldstendenserna inte börjar i medelåldern. De grundläggs ofta tidigt. Men när regeringen nyligen presenterade sin proposition för att förebygga våld i nära relationer saknades de ungas perspektiv. Ska vi på sikt kunna stoppa mäns våld mot kvinnor måste även insatserna komma tidigt.

Förtroendet för vuxenvärlden måste vara starkt. Tyvärr känner allt för många unga våldsutsatta att de inte kan prata med vuxna eller professionella. Bristen på kunskap och stöd gör att allt för många unga inte lär sig hur en normal relation ska vara. Kontroll, svartsjuka, psykiskt och fysiskt våld blir det normala. Unga killar lär sig då att de kan komma undan med våldet, och unga kvinnor lär sig leva med det. Inget parti vill annat än att våldet upphör och många av de åtgärder som finns är bra. Men ska vi på få bort våldet krävs rejäla insatser riktade och förebyggande åtgärder även mot unga:

1. Gör det lättare att ge kontaktförbud till unga förbrytare: Rättsväsendet delar allt för sällan ut kontaktförbud och de finns för få repressalier mot den som bryter dem. Detta gör att unga killar lär sig att de kan fortsätta hota och trakassera. På så sätt sjunker också förtroendet för rättssamhället hos brottsoffret.

2. Gör det lättare att stänga av elever som beter sig dålig på skolan: Det ska vara förövaren, inte offret som byter skola. Ingen flicka ska behöva straffas genom att missa undervisning och skoltid för att hon är hotad av en kille i skolan.

3. Inför regelbundna hälsosamtal i skolan: varje elev ska bli kallad till en psykisk hälsoundersökning på samma sätt som de fysiska. Detta skulle sänka trösklarna att börja prata med en vuxen och göra vägen in till vården lättare.

4. Ge mer pengar till frivilligorganisationer: Frivilligorganisationer i civilsamhället hjälper på plats där det behövs. Vi måste öka stödet till både de organisationer som hjälper våldsutsatta tjejer och de som hjälper pojkar som vill sluta utöva våldet.

Våldsamma relationer blir oftast mer våldsamma ju längre tiden går. Därför kan inte politiken ligga år efter våldet.

Nike Örbrink, förbundsorförande KDU Sverige

image_pdfimage_print

Dela inlägget

Ge ditt flöde en rak höger! Dela inlägget med dina vänner på sociala medier.