Alf Svensson utnämnd till ny hedersordförande

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har under lördagseftermiddagen valt en ny hedersordförande. Valet inträffade i samband med det extrainsatta riksmötet som pågår 5-7 november. Ny hedersordförande blir Alf Svensson.  Alf Svensson är tidigare...

KDU Sverige håller extrainsatt riksmöte

Den 5 – 7 november 2021 anordnar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) extrainsatt riksmöte med motionsbehandling. Medlemmar från hela landet deltar för att behandla motioner som har inkommit under pandemiåret 2020 – 2021. Förutom detta väljer förbundet ny...

KDU:s nya handlingsprogram och jämställdhetspolitiska manifest

Under KDU:s digitala riksmöte 2021 antogs både ett nytt handlingsprogram och ett nytt jämställdhetspolitiskt manifest. Handlingsprogrammet är ett dokument som vägleder förbundet i sin politiska inriktning och innehåller KDU:s övergripande visioner för samhället....