1

KDU:s nya handlingsprogram och jämställdhetspolitiska manifest

Under KDU:s digitala riksmöte 2021 antogs både ett nytt handlingsprogram och ett nytt jämställdhetspolitiskt manifest. Handlingsprogrammet är ett dokument som vägleder förbundet i sin politiska inriktning och innehåller KDU:s övergripande visioner för samhället. Senaste gången ett handlingsprogram antogs var under riksmötet 2012.

Det jämställdhetspolitiska manifestet är ett fördjupande dokument på det jämställdhetspolitiska området. Manifesten kompletterar alltså handlingsprogrammet genom att vara mer sakpolitiska och fokusera på begränsade områden.

Förslaget till handlingsprogram arbetades fram av en arbetsgrupp beståendes av fem personer, medans förslaget till jämställdhetspolitiskt manifest arbetades fram av två ledamöter i förbundsstyrelsen. Förslagen skickades ut till medlemmarna som därefter fick lägga förslag och rösta om ändringar under riksmötet.

Handlingsprogrammet och manifestet finns bifogade nedan:

Handlingsprogrammet:

https://www.kdu.se/cms/wp-content/uploads/2021/08/Handlingsprogram-1.pdf

Jämställdhetspolitiskt manifest:

https://www.kdu.se/cms/wp-content/uploads/2021/08/Jamstalldhetspolitiskt-manifest-1.pdf