Utrikespolitik

Hem › Vår politik › Politikområden › Utrikespolitik

Sverige har under efterkrigstiden präglats av en socialdemokratisk neutralitetspolitik, som har varit både strategiskt och inte minst moraliskt förkastligt.

Vi måste stå allierade med nationer och rörelser runt om i världen som delar de västerländska idealen om demokrati och frihet för vår egen och andras säkerhet. Sverige är ett litet land, så på egen hand har vi svårt att få genomslag på den internationella arenan.

Det största och mest direkt hotet mot Sverige är nu Ryssland och Kinas militära och ekonomiska framryckningar. Världen har de senaste åren blivit en plats där internationella avtal och samarbeten får ta baksätet för stormakternas intressen. Det är därför hög tid att Sverige blir fullvärdiga medlemmar i Nato, så vi får robusta försvarsgarantier.

Vi tycker även att EU ska stärka sin roll som utrikespolitisk aktör, eftersom det kommer bli lättare att få genomslag får våra idéer med en sådan uppbackning.

Förenta Nationerna (FN) bildades för att garantera fred och mänskliga rättigheter i världen. Idag ser vi FN-systemet lamslås, där Ryssland och Kina använder sin vetorätt för att hindra det internationella samfundet från att ingripa där det behövs som mest. FN:s står lamslaget inför den förföljelse som sker av religiösa minoriteter runt om i världen, inte minst mot kristna. Att en majoritet av världens länder är diktaturer avspeglas i FN:s generalförsamling. Skurkstater går fria, medan demokratier får ta emot oproportionerligt mycket kritik. KDU förespråkar en reform av FN och vill inrätta ett demokratiernas förbund som komplement.

Genom frihandel kan vi skapa en fredligare och en rikare värld. Frihandel lyfter utvecklingsländer ur fattigdom, genom att de kan producera de varor just de är bäst på. Detta skulle innebära lägre priser, mer kvalité och en värld med en högre levnadsstandard som resultat. På sikt hade vi gärna sett en värld utan handelshinder och tullar. Frihandel är ett bättre sätt att bekämpa fattigdom än ett enprocentsmål för biståndet.

KDU är varma vänner till Staten Israel. Vi verkar för en fredlig lösning på Israel-Palestinakonflikten som tar hänsyn till Israels säkerhetsbehov. Så länge dessa behov inte kan tillgodoses, saknas förutsättningar för en tvåstatslösning.

Hej! Jag heter Andreas Salomonsson och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för vår utrikespolitik. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: andreas.salomonsson@kdu.se

1.

Ja till NATO

Ja till svenskt NATO medlemskap – Nej till Socialdemokraternas neutralitetspolitik.

2. 

Inför ett demokratiernas förbund

Värna människovärdet och förföljda minoriteter – Inför ett demokratiernas förbund.

3.

Frihandel

Nej till enprocent målet, ja till frihandel – det är så vi kan utrota fattigdomen.  

4.

Fred i Mellanöstern

Ja till fred i Mellanöstern – vi står upp för Israel

Håller du med?

Gå med i KDU