Utbildning

Hem › Vår politik › Politikområden › Utbildning

Svensk skola är i kris

Den svenska skolan är i kris. Åratal av socialdemokratisk experimentering har lett till lägre resultat och ökad psykisk ohälsa hos eleverna, oordning i skolorna och försämrade arbetsvillkor för lärarna i en tid när en god utbildning är viktigare än någonsin. Svenska skolans huvuduppgifter är att förmedla kunskap samt goda normer och värderingar till våra barn och ungdomar, att ge våra barn och ungdomar förutsättningen att klara sig i livet, och det är därför Sverige behöver en kristdemokratisk utbildningspolitik som tar ansvar och ser till varje elevs framtid. Detta gör vi genom att:

  1. Förstatliga skolan för alla elevers rätt till en likvärdigt god utbildning.
  2. Öka lärarens auktoritet och möjlighet att bringa ordning till klassrummen.
  3. Värna det fria skolvalet för alla familjers rätt att ge sina barn de bästa förutsättningarna.

Hej! Jag heter Christoffer Andersson och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för skola- och utbildning. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: christoffer.andersson@kdu.se

1.

Inför ordningsbetyg

Inför betyg i ordning- och uppförande

2.

Integrera värdegrundsarbetet

Integrera värdegrundsarbetet i den ordinarie ämnesundervisningen i grundskolor och gymnasium

3.

Avskaffa modersmåls-
undervisningen

Håller du med?

Gå med i KDU