Trygghet

Hem › Vår politik › Politikområden › Trygghet

Allt för många känner sig otrygga i dagens samhälle

när det istället borde vara givet oavsett var man bor. Vi unga ska inte behöva känna oro när vi går hem sent på kvällen, oro för sexuella övergrepp, att falla offer för gängens kulor eller en oro för att bli utsatt för förnedringsrån. I vårt Sverige ska alla känna sig trygga, men idag är det tyvärr inte så. Rån mot minderåriga har mer än fördubblats sedan 2016, misshandel mot unga har ökat och nästan vartannat barn i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för att bli utsatt för brott. Trygghet ska vara en självklarhet!

För att få bukt med otryggheten är det viktigt att förebygga brottsligheten. De som väljer den kriminella vägen har ofta hamnat snett i sin uppväxt. Trygga skolor, aktivt föreningsliv och goda möjligheter till att få ett jobb skapar stabila uppväxtvillkor. De unga ska känna ett framtidshopp och välja andra vägar än den kriminella.

Hej! Jag heter Juliette Walldov och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för trygghetsfrågor. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: juliette.walldov@kristdemokraterna.se

Men skapandet av ett tryggt samhälle börjar i den närmaste gemenskapen, i familjerna. Här läggs grunden för framtiden. Varje människa är unik och varje familj är detsamma. Alla människor behöver en trygg gemenskap där hon kan få det stöd hon behöver. Trygga familjer skapar ett tryggt samhälle!

1.

Fler poliser

10 000 fler poliser på våra gator. Bättre löner och arbetsvillkor kommer göra att fler väljer polisyrket. Fler synligare poliser gör att medborgarna känner sig trygga

2. 

Förebyggande arbete

Vi måste bryta de mönster som gör att unga väljer den kriminella vägen. Trygga familjer och uppväxtvillkor förebygger brott

3.

Trygga utemiljöer

Mer kameraövervakning, upplysta platser och gångvägar samt mindre mörka buskage och tunnlar gör att fler känner sig trygga när man går hem sent på kvällen

Håller du med?

Gå med i KDU