socialpolitik

Hem › Vår politik › Politikområden › Socialpolitik

Vår socialpolitik bygger på tanken om människovärdet. Att varje människa besitter ett okränkbart värde, bara genom att vara människa. Vi menar att det måste få vara grunden för all politik som påverkar människor.

Därför bygger också vår tanke om socialpolitik på trygghet. Vi anser att alla medborgare har en rättighet att leva i trygghet, särskilt samhällets svagaste.

För KDU är familjen hjärtat i samhället. Vi tror att familjen är den grundläggande enheten som ger trygghet och sammanhållning. Därför arbetar vi för politik som stärker familjerna och skapar möjligheter för föräldrar att balansera arbetsliv och familjeliv. Vi är fast beslutna att bevara och främja familjens viktiga roll i vårt samhälle.

Barnen är samhällets framtid. Därför prioriterar vi deras välbefinnande genom att stödja utbildning och andra resurser som främjar deras trygghet och utveckling. Vi vill också ta krafttag för att motverka den psykiska ohälsan. Vi tror på att investera i ungdomar och ge dem möjligheten att växa och blomstra.

Hej! Jag heter Lucas Svärd och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för vår socialpolitik. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: lucas.svard@kristdemokraterna.se

1.

Förstatliga sjukvården

Du ska få samma vård oavsett var du bor.

2.

Satsa på familjerna

Staten finns till för familjen, inte tvärt om.

3.

Nej till knark

KDU är fortsatt för en restriktiv narkotikapolitik.

4.

Stärk äldreomsorgen

Även ungdomar kommer bli äldre, man ska kunna åldras med värdighet.

Håller du med?

Gå med i KDU