Psykisk ohälsa

Hem › Vår politik › Politikområden › Psykisk ohälsa

Alltför många barn och unga vaknar upp varje dag och mår dåligt

Att må bra är en självklarhet för många människor. För andra är det en ständig kamp att kunna må bra.

Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Varje vecka dör tre unga av självmord eller misstänkt självmord, där män är överrepresenterade. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ringlar långa. De som tagit sig modet att sträcka ut en hand väntar alldeles för länge på att få hjälp och vård. Beroende på var i landet du bor, kan även det avgöra dina möjligheter att få vård i tid. KDU vill ha ett nationellt huvudmannaskap av hälso- och sjukvården, för en jämlik vård i hela landet.

Många faller tyvärr mellan stolarna i byråkratin mellan skolkuratorn och psykiatrin. KDU vill se en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård och en förbättrad övergång från barnpsykiatri till vuxenpsykiatri.

Hej! Jag heter Lina Lindh och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för sjukvårdspolitik. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: lina.lindh@kdu.se

Psykiatrin är ett område där tidiga åtgärder är av avgörande betydelse. Därför är det av yttersta vikt att de som söker hjälp också får det.

Skolan är en viktig plats i arbetet mot psykisk ohälsa. Alltför många elever möts av en frånvarandelapp på skolkuratorns dörr. Elever ska ha rätt att få kontakt med elevhälsan varje dag. KDU vill att skolor ska erbjuda kuratorsamtal till samtliga elever på samma sätt som fysiska hälsoundersökningar görs idag. Årliga samtal och en elevhälsogaranti skulle leda till att fler vågar prata om sin ohälsa.

1.

Nationellt huvudmannaskap

Nationellt huvudmannaskap i hälso- och sjukvården, var du bor ska inte avgöra vilken vård du får

2. 

Elevhälsogaranti

Varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag

3.

Årliga kuratorsamtal

För att förebygga psykisk ohälsa i tidigt skede

4.

Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Inför en prestationsbaserad ersättning

5.

Reformpaket för effektiva förebyggande insatser

Tidiga åtgärder är av avgörande betydelse i psykiatrin

KDU vill dessutom:

N

Stärk familjens ekonomi

Mer pengar i plånboken minskar konflikter om hushållsekonomi
N

Sammanhållen barn- och ungdomspsykiatri

Ingen ska behöva falla mellan stolarna i byråkratin
N

Övergången från BUP till vuxenpsyktarin måste förbättras

Förbättra övergången från barnpsykiatrin till vuxenpsykiatrin

Håller du med?

Gå med i KDU