Migration

Hem › Vår politik › Politikområden › Migration

Vi kristdemokrater tror på både solidaritetstanken och förvaltarskapstanken

Det är två principer som genomsyrar även vår migrationspolitik. Vi tror på en migrationspolitik med både hjärta och hjärna. Runtom i världen beräknas 79 miljoner människor vara på flykt. Det är en stor skara människor som vi på global nivå alla har ansvar för. Däremot bör man minnas att lejonparten kommer vara intern displacerade eller hamna i närområdet. Därför måste migrationspolitiken vara realistisk och minnas att de många vare sig kan eller vill ta sig till Sverige.

I Sverige var länge migrationspolitiken föremål för en väldigt ensidig debatt. Riksrevisionen gav 2017 svenska politiker svidande kritik för bristande konsekvensanalys. På flera håll i landet upplever många kommuner och regioner problem som kommit till följd av en ansvarslös migrationspolitik där Sverige tagit emot fler människor än våra välfärdsinstitutioner och vår integrationsförmåga klarat av. Skenande kostnader och stor segregation har blivit några av resultaten av detta. Vi i KDU anser att volymerna kraftigt måste minska för att klara av dagens och framtidens utmaningar.

Hej! Jag heter Lucas Svärd och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för migration. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: lucas.svard@kdu.se

Årligen dör tiotusentals människor på Medelhavet för att ta sig till Europa. Samtidigt betalar Europa Erdoğans Turkiet miljardsummor för att hålla flyktingar borta. Människosmugglare gör storvinster på människors desperation, samtidigt som man från europeiskt håll flertal gånger haft svårt att upprätthålla Dublinförordningen eller verifiera identiteten på flera som kommit hit. Dagens asylrätt bygger på decennier gamla konventioner som behöver uppdateras. Med dagens system är det framförallt resursstarka unga män som söker sig till Europa, därtill stora volymer av ekonomiskt driven migration. Vi i KDU tycker det är dags att övergå till ett kvotflyktingsystem där asyl söks utanför EU:s gränser. Migrationspolitiken ska prioritera de med humanitära skyddsskäl, inte stimulera ekonomisk migration.

Svensk migrationspolitik måste prioritera de med störst asylskäl och samtidigt inte bidra till incitament för vare sig Turkiet eller människosmugglare. Därför föreslår KDU ett kvotflyktingsystem där asyl söks utanför EU:s gränser. Därtill måste migrationspolitiken vara förutsägbar och tydlig. Ett nej ska vara ett nej. Den som uppehåller sig i Sverige efter avslag ska avvisas av polis och inte ta del av några välfärdsförmåner utom akutsjukvård.

1.

Omfattande kvotflyktingsystem

Övergå till ett kvotflyktingsystem där asyl huvudsakligen söks utanför EU:s gränser

2. 

Vid avslag på asylansökan

Illegala invandrare framgent ska endast erbjudas akutsjukvård. Rätt till skolgång, försörjningsstöd och bostadsbidrag ska upphöra vid avslag på asylansökan

3.

Aktiv utvisning

Polisen ska aktivt söka upp illegala invandrare och utvisa dem

4.

Frivillig återvandring

Tillgodose möjligheten till frivillig återvandring

KDU vill dessutom:

N

Att inga offentliga ekonomiska bidrag ska utbetalas till den som uppehåller sig illegalt i Sverige

N

Riva upp gymnasielagen

Håller du med?

Gå med i KDU