Landsbygd

Hem › Vår politik › Politikområden › Landsbygd

Sverige är ett av de mest glesbefolkade länderna i Europa

Att vi samtidigt har bland den högsta skatten på bensin och dåliga kommunikationer rimmar illa för ett levande Sverige. Kostnader och åtaganden politiker har ålagt kommuner och landsbygdsbor är idag för stora. Ett ledord för KDU bör vara att människan ska i så hög mån vara fri. Därför bör skatt på bränsle minskas så att en barnfamilj lättare kan bo på mer avlägsna platser och att en näringsidkare kan bedriva sin verksamhet.

Historiskt har Sverige varit ett lantbrukarland som på kort tid industrialiserades, när vi nu går in i ett alltmer service och informationssamhälle finns det risk att landsbygden är den stora förloraren. Vi behöver därför bygga ut vår infrastruktur när det kommer till elnät och internet. Det höghastighetståg många partier förordar är något som endast hade gynnat storstadsbor som idag är bland de största nettomottagarna av regionalstöd. Rusta istället upp våra befintliga järnvägar.

Hej! Jag heter Lukas Forsberg Bernevång och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för vår landsbygdspolitik. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: lukas@kdu.se

Svenskt lantbruk tillhör både ett av världens grönaste men också mest reglerade. Att vi ligger långt fram i effektivt jordbruk är något som är bra men försvårar för nya näringsidkare att etablera sig på marknaden. Undantag i arbetsrätt och regelförenkling är grundläggande för att näringslivet på landsbygden ska kunna utvecklas. Detta är inte bara bra för miljön, utan också för att säkra svensk matproduktion vid kristider.

Bönder som hotas av skadedjur, miljöaktivister och politiker som vill frihetsinskränka ska skyddas och ersättas. Att äganderätten hotas av klåfingriga politiker är inte rätt väg i en demokrati, sveriges markägare är bättre lämpade att besluta om hur deras skog och mark sköts än politiker.

1.

Lägre skatt på bränsle

Minska skatten på bränsle. Grön skatteväxling förväxlas allt för ofta med röd skatteväxling

2. 

Skydda bönderna

Bönder som hotas och får sina egendomar skadade av djur och miljöaktivister ska skyddas och ersättas. Vildsvinsstammen måste minska

3.

Rusta upp infrastrukturen

Rätt infrastruktur ska utvecklas. Både vattenvägar och befintligt järnvägsnät bör upprustas för att kunna bedriva effektiv verksamhet i hela landet

4.

Kommunal självbestämmanderätt

Kommuner ska i högre grad få välja själva vilka offentliga åtaganden de utför

Håller du med?

Gå med i KDU