Kultur

Hem › Vår politik › Politikområden › Kultur

Kultur är mänsklighetens viktigaste skapelser

Kultur är en av mänsklighetens viktigaste skapelser, ett uttryck för den mänskliga gemenskapen, och den judeo-kristna grund som vår västerländska kultur är grundad på har varit en förutsättning för vår civilisations framväxt och överlevnad. Därför är det tragiskt att den svenska vänstern hellre ser på kulturen som ett ideologiskt propagandaverktyg, istället för att ta hand om och berika vår gemensamma kultur och dess arv. Kulturen är en viktig del för den psykiska såväl som den fysiska hälsan och har därför en självklar plats när politiken går till beslut. Vi i KDU vårdar den svenska kulturen genom att:

 

  1. Arbeta för en levande kultur i hela landet, inte bara i storstäderna.
  2. Värna det västerländska kulturarvet genom ökad kunskapsförmedling och bevarandet av kulturhistoriska objekt.
  3. Verka för att det offentliga ska skapa en god grogrund för kulturutövning och hålla sig borta från detaljstyre.

Hej! Jag heter Matilda Anttonen och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för kulturpolitik. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: matilda.anttonen@kdu.se

1.

Det kristna arvet

Vårda det kristna arvet som ska ha en naturlig särställning bland andra livsåskådningar

2. 

Stärka svenska språket

Verka för att stärka svenska språket

3.

Decentraliserad kulturpolitik

Verka för en decentraliserad kulturpolitik

4.

Satsa på ungas kulturutövning

Satsa på barn och ungas kulturutövning genom bl.a. de kommunala musik- och kulturskolorna

5.

Smalna av public services 

Smalna av och minska public service budget. 

Håller du med?

Gå med i KDU