Jämställdhet

Hem › Vår politik › Politikområden › Jämställdhet

Jämställdhet handlar om lika möjligheter och respekt både för kvinnor och män

Det är en självklarhet för oss kristdemokrater. Jämställdheten hotas dock från flera håll. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde och unga tjejer vågar knappt ta promenaden hem utan mobilen fastklistrad vid örat eller nycklar mellan knogarna. Kvinnor i förorten får inte alltid fritt välja vem de vill gifta sig med eller röra sig utan slöja på grund av islamister och andra som upprätthåller hederskultur. Det handlar också om vänsterfeminister som genom kvotering är beredda att frångå principen om lika möjligheter oavsett kön. Detta för att de prioriterar en slags falsk, statistisk jämställdhet mellan kollektiven män och kvinnor. KDU tänker fortsätta att försvara verklig jämställdhet.

Att polisen går på knäna och att rättsväsendet inte hängt med i utvecklingen drabbar kvinnorna. Alldeles för många kvinnor utsätts för vålds- och sexualbrott och alldeles för många av dessa får se sina utredningar nedlagda.

Hej! Jag heter Matilda Anttonen och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för jämställdhet. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: matilda.anttonen@kdu.se

Kvoteringshetsen leder till att fokus flyttas från kompetens till det man inte ville fokusera på – medfödda egenskaper som kön. Svenska politiker behöver också respektera äganderätten och inte genom lagstiftning inskränka privata bolagsstyrelsers rätt att fatta beslut om verksamheten. Huvudsaken är att alla människor har samma möjligheter att göra de dem vill i livet och statens uppgift är att säkerställa att det inte finns några hinder för detta. Regeringen försöker sätta käppar i hjulen för företagande i kvinnodominerade branscher som vård, skola och omsorg men samtidigt föreslås kvoterade bolagsstyrelser som helt saknar stöd i empirin.

Jämställdhetspolitiken måste sluta fokusera på kvotering, genusteorier och statliga pekpinnar som ska diktera vägen. Faktum är att verklighetens kvinnor vill ha trygga gator och verkliga politiska lösningar på vår tids jämställdhetspolitiska utmaningar.

1.

Flexibel föräldraförsäkring

Gör föräldraförsäkringen mer flexibel

2. 

Nej till kvotering

Nej till kvotering och ”positiv särbehandling”

3.

RUT-avdrag

Utöka RUT-avdraget

4.

Välfärdsföretagande

Stjälp inte välfärdsföretagande

5.

Fler poliser på gator- och torg

Fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott

KDU vill dessutom:

N

Utvisning vid sexualbrott

Utvisa utländska sexualbrottslingar
N

Bekämpa hedersvåld och hederskultur

Och bygg ut länsgemensamma resurscentrum
N

Stärkt kompetens inom polis, socialtjänst och skolor

Insatser för att stärka kompetensen kring upptäckande och förebyggande av hedersvåld och tvångsäktenskap bland personal inom polisen, socialtjänsten och på skolor
N

Kvinnojourer

Öka stödet till landets kvinnojourer
N

Brottsofferperspektivet

Bättre brottsofferstöd
N

Avskaffa jämställdhetsmyndigheten

Avskaffa regeringens nya jämställdhetsmyndighet
N

Stoppa genushysterin

Stoppa genushysterin i förskolan
N

Avskaffa genustvånget

Avskaffa genustvånget vid högre utbildningar och stoppa kommunal genuspedagogik
N

Avveckla Nationella Sekretariatet för Genusforskning

Avveckla Nationella Sekretariatet för Genusforskning

Håller du med?

Gå med i KDU