Försvar och säkerhet

Hem › Vår politik › Politikområden › Försvar och säkerhet

Som unga kristdemokrater inser vi att människan är ofullkomlig, och att framtiden är omöjlig att förutse

Sverige ska alltid ha ett starkt försvar. Som unga kristdemokrater inser vi att människan är ofullkomlig, och att framtiden är omöjlig att förutse. Ryssland har med sina aggressioner i Georgien och Ukraina visat att man är beredd att använda militära medel för att nå politiska mål. Terroristerna inom Islamiska Staten har med sina attentat spridit skräck i Mellanöstern och runtom i hela Europa. Strävanden efter världsherravälde har lett till att Kina köper upp företag internationellt för att sätta övriga världen i ett ekonomiskt och teknologiskt beroendeförhållande.

Ett starkt militärt försvar kräver en kraftig resursförstärkning. Därför måste försvarsbudgeten snarast uppgå till minst 2% av BNP.

Hej! Jag heter Andreas Salomonsson och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för försvar- och säkerhetspolitik. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: andreas.salomonsson@kdu.se

För att säkerställa personalförsörjningen och en tillräcklig organisation behövs värnplikt, för ett starkt militärt försvar kräver en kraftig resursförstärkning. Att försvara sitt land är en skyldighet. Det krävs samtidigt tillräckligt många anställda soldater för att snabbt kunna möta ett hot nationellt och för att kunna genomföra internationella insatser. Ensam är inte stark, och därför ska Sverige bli en del av den västliga försvarsalliansen NATO. Vi vill också att Sverige ska delta i fler internationella insatser, även utanför FN. Den svenska försvarsindustrin skall värnas.

Det civila försvaret har länge varit underprioriterat och bortglömt. Detta måste omgående ändras. Strukturererna som en gång i tiden fanns, i form av beredskapslager och skyddsrum, måste återigen byggas upp. De nya hoten som följt av ett allt mer sårbart samhälle kräver också nya lösningar. Därför måste nya myndigheter för psykologisk krigföring samt cybersäkerhet inrättas. Företag som anses utgöra säkerhetsrisker ska hållas borta från vital infrastruktur. Lagens kryphåll för terrorister måste tas bort.

Militärt försvar – KDU vill:

1.

Höjd försvarsbudget

Försvarsbudgeten skall uppgå till minst 2% av BNP

2. 

Både värnplikt och yrkessoldater

Personalförsörjningen skall bestå av både värnplikt och yrkessoldater

3.

Medlemskap i Nato

Sverige ska bli medlem i Nato

4.

Internationella insatser

Sverige ska delta i fler internationella insatser, även utan FN

5.

Värnandet om försvarsindustrin

Den svenska försvarsindustrin värnas

Civilt försvar – KDU vill:

1.

Uppbyggnad av beredskapslager

Beredskapslager av livsmedel och mediciner byggs upp

2. 

Skyddsrum i nyproduktioner

Skyddsrum som regel byggs i nyproduktioner

3.

Två nya myndigheter

En myndighet för psykologisk krigföring och en myndighet för cybersäkerhet inrättas

4.

Bannlys företag som anses vara säkerhetsrisker

Företag som anses vara säkerhetsrisker, likt Huawei och ZTE, bannlyses från vital infrastruktur

5.

Ta bort kryphål för terrorister

Kryphål för terrorister i lagen tas bort, b.la. genom att kunna dra in medborgarskap

Håller du med?

Gå med i KDU