Familj

Hem › Vår politik › Politikområden › Familj

Samhällets viktigaste byggsten – trygga familjer bygger ett tryggare samhälle

Familjen är samhällets viktigaste byggsten. Trygga familjer leder till trygga individer och i förlängningen till ett tryggare, starkare och mer harmoniskt samhälle. Familjen är inte förmer än individen men kan inte heller reduceras till vilken gemenskap som helst. Vi inser att det finns problem i enskilda familjer. Lösningen på detta är dock inte som vänstern tror att försvaga familjen eller att försöka förminska dess betydelse. Vår uppgift är istället att stärka och hjälpa den.

Sveriges familjer behöver mer valfrihet och flexibilitet och en regering som förstår att föräldraförsäkringen inte finns till som ett feministiskt styrmedel, utan för att säkerställa att föräldrar får de bästa förutsättningarna att på ett tryggt och kärleksfullt sätt ge barnen en bästa möjliga start i livet.

Hej! Jag heter Louise Hammargren och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för familjepolitiken. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: louise.hammargren@kdu.se

Det är framför allt kvinnor som väljer att vara hemma med sina barn. De rödgröna kallar detta en kvinnofälla. Vi kristdemokrater kan inte förstå hur man kan kalla tid med familj och barn för en ”fälla”. Vi vågar hävda motsatsen. Att socialdemokraternas politik är en kvinnofälla som försöker klämma in kvinnor i ett samhälle som inte är anpassat för föräldraskap eller familjeliv. Vi ser skyhöga sjukskrivningstal bland kvinnor. Det är ingen slump – Mammor pressas tillbaka till arbetet så snart som möjligt och småbarn tvingas in i jumbogrupper i förskolan. Många föräldrar oroar sig för hur man ska få såväl tid som ekonomi att gå ihop.

Som kristdemokrater eftersträvar vi största möjliga valfrihet för familjen. vad gäller barnomsorg och låga skatter för att ge barnen en så god uppväxt som möjligt. Nej till familjefientlig politik som inskränker på familjens rätt att själva fatta beslut om vad som är bäst för dem. Det är dags för en familjepolitik som inte längre syftar till att styra familjen, utan till att stärka den. Vi kristdemokrater kommer göra allt för att sätta stopp för socialistiska idéer och ta strid mot deras familjefientliga förslag.

1.

Frihet åt familjen

Nej till kvoterad föräldraledighet. Mer frihet för familjerna!

2. 

Mer tid för barnen

Nej till kortare föräldraledighet. Mer tid för barnen!

3.

Varierad och tillgänglig barnomsorg

Kommuner bör ha skyldighet att erbjuda varierad och tillgänglig barnomsorg, och på så sätt öka förutsättningarna för att barn ska få den omsorgen som bäst passar för det enskilda barnet.

4.

Börja-Jobba-avdrag

Göra de första 500 000 kronorna skattefria skulle göra det lönsamt för unga att ta ett arbete och stärka ens ekonomi. Detta är viktigt för att skapa goda ekonomiska förutsättningar för familjebildning och de kostnader som tillkommer med det.

5.

Mindre barngrupper

Mindre barngrupper i förskolan

KDU vill dessutom:

N

Sänkta skatter

Sänkt skatt ger starkare familjer
N

Ersätt flerbarnstillägget med ett flerbarnsavdrag

N

Utvidga RUT-avdraget för hushållsnära tjänster

N

Nej till månggifte

N

Nej till barnäktenskap

N

Inför en bonus för föräldrar som tar ut dubbeldagar

N

Satsa på selektivt förädrastöd

Håller du med?

Gå med i KDU