EU

Hem › Vår politik › Politikområden › EU

Det europeiska samarbetet har gett världen, Europa och Sverige mycket gott.

EU lade grunden för fred i Västeuropa, och knöt banden mellan öst och väst efter Berlinmurens fall. De fyra friheterna har skapat ekonomisk tillväxt och gett Europas ungdomar fantastiska möjligheter att leva, studera, söka jobb och starta företag som man annars inte hade haft.

Genom EU kan vi tackla problem som berör oss alla men inget enskilt medlemsland kan lösa på egen hand, som global uppvärmning, organiserad brottslighet och en stärkt bevakning av den yttre gränsen. 

Utvecklingen inom EU de senaste decennierna har dock inte alltid varit i positiv riktning. Unionen har tagit steg efter steg i en alltmer federalistisk inriktning. Gång på gång görs försök att flytta upp frågor till Bryssel som hör hemma i de nationella parlamenten.

Hej! Jag heter Andreas Salomonsson och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för vår EU- och utrikespolitik. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: andreas.salomonsson@kdu.se

Som resultat av denna tondövhet från Bryssel, så valde Storbritannien att lämna unionen. EU måste fortsätta vara ett samarbete mellan självständiga nationer, där våra olikheter respekteras. Trots Storbritanniens utträde, så verkar det inte som att mäktiga företrädare inom unionen lärt sig sin läxa. Genom den sociala pelaren vill man införa minimilöner, föräldraförsäkring och A-kassa på EU-nivå. Detta är frågor som medlemsländerna hanterar bäst själva. Vad som funkar i Sverige behöver inte nödvändigtvis fungera i Rumänien.

1.

Samordnad migrationspolitik

Samordna migrationspolitiken inom EU och stärk den yttre gränsen.

2. 

Utveckla handeln med utsläppsrätter

Utveckla handeln med utsläppsrätter inom EU. Det är på denna nivå vi kan göra skillnad på klimatpolitiken på riktigt.

3.

Nej till den sociala pelaren!

Socialpolitik sköts bäst i de nationella parlamenten.

4.

Nej till federation!

Vi säger nej till en europeisk federation, men ja till samarbete!

Håller du med?

Gå med i KDU