Ekonomi

Hem › Vår politik › Politikområden › Ekonomi

En sund och frihetlig ekonomi ger förutsättningar för människor att bygga upp ett eget kapital och leva på sin egen lön.

Sparande är en viktig del av detta för att bygga upp människors och familjers trygghet och självständighet. Därför ska det svenska skattetrycket vara platt och lågt. Det samlade skattetrycket ska sänkas samtidigt som de offentliga utgifterna sänks. Andra skatter på arbete, såsom arbetsgivaravgifter, bör reformeras och sänkas för att minska kostnaden för anställningar och ge fler chansen på arbetsmarknaden, passa morgondagens arbetsmarknad och utöka löneutrymmet för företagen.

Beskattning av inkomster, varor, tjänster, fastigheter, förmögenhet eller andra former av beskattning får inte utgöra ett onödigt angrepp på äganderätten och ska utformas enligt vedertagna skatterättsliga principer som skatt efter bärkraft och likabehandling. Skattesystemet ska även bidra till företagsamhet och främja eget ansvarstagande.

Hej! Jag heter Louise Hammargren och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för ekonomi- och skatter. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: louise.hammargren@kdu.se

Skattesystemet är till för att finansiera gemensamma utgifter som välfärd, infrastruktur, försvar och andra basala funktioner i samhället. Oavsett skattetryck står Sverige inför en rad utmaningar. Med en förändrad demografi med åldrande befolkning och ett stort integrationsbehov kommer behovet öka att välja vad skatterna som staten får in ska finansiera. KDU anser att vi har ett ansvar att förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt, både nu och för kommande generationer. Inom ramen för sunda statsfinanser behöver summan av alla skatter gå till ett begränsat urval av funktioner. KDU vill effektivisera och minska statens omfattning.

Svensk inkomstskatt utgörs av kommunalskatt som tar drygt en tredjedel av lönen. Utöver det är skatteskalan progressiv genom en statlig inkomstskatt, vilket gör att högre lön beskattas med en högre procentsats. Den statliga skatten är en straffskatt på högre utbildning, flit och ansvarstagande. På grund av detta slår skatten mot goda värden som vi vill se mer av i samhället. I praktiken gör det också att viss löneökning eller befordran inte lönar sig eftersom marginalskatten tar ut merparten av löneökning. Istället borde alla löntagare beskattas lika, vilket innebär att de statliga marginalskatterna avskaffas. Det är ett rättvist system där alla utgår från samma procentsats.

1.

Plattskatt

Platt och låg skatt på inkomst införs.

2. 

Redovisa hela lönen i lönespecifikationen

Redovisa arbetsgivaravgiften och sociala avgifter i lönespecifikationen.

3.

Reformera grundavdraget

Reformera grundavdraget för lägre inkomster för att passa arbetsmarknadens behov.

4.

Frivillig extraskatt

Inför möjligheten att betala frivillig extraskatt.

5.

Redovisa vad skattepengarna gått till på deklarationen

Redovisa vad ens skattepengar gått till på deklarationen.

Håller du med?

Gå med i KDU