Bostäder

Hem › Vår politik › Politikområden › Bostäder

Bostadskrisen är ett faktum och är ett enormt problem för väldigt breda grupper i samhället.

Till människans grundläggande behov och rättigheter hör att ha en bostad, en plats att kalla sitt hem. Det är där man känner trygghet. Bostadspolitiken behöver förändras i grunden för att Sverige ska kunna bygga sig ut ur den här krisen och underlätta för fler att få en egen bostad. En vägledande princip för en kristdemokratisk bostadspolitik är att möjliggöra för fler att äga sin egen bostad.

Hela 9 av 10 unga vill äga sitt boende inom en femårsperiod, men faktum är att det endast är ungdomarna från kapitalstarka familjer som har en riktig chans. Istället förpassas många unga till dyra andrahandskontrakt på den dysfunktionella hyresmarknaden; köerna till förstahandskontrakt kan vara många år långa. Den svenska hyresregleringen har i åratal gett bisarra sidoeffekter, så som att förortsbor subventionerar innerstadshyror och försvårat utbyggnaden av nya hyresrätter. För att möta människors vilja att äga sina bostäder och undvika subventioner av attraktiva hyreslägenheter i innerstaden borde hyresmarknaden reformeras grundligt.  

Hej! Jag heter Lukas Forsberg Bernevång och jag är styrelseledamot i KDU med särskilt ansvar för bostadspolitik. Har du frågor, tankar eller idéer kring detta politikområde? Ta gärna kontakt med mig!

E-post: lukas@kdu.se

Det finns anledning att ifrågasätta om det är rimligt att ställa samma krav på familjen som ska bygga ut sin egen villa som på byggföretag som bygger hus åt andra människor. Attefallshuset behöver följas av fler bygglovsbefriade åtgärder. Detaljplaner i kommuner behöver också göras mer tillåtande så att hus kan byggas ut eller delas upp, garage bonas till bostäder, och att kunna använda tomtytan för fler bostäder. Samtidigt måste det bli enklare för människor att också köpa bostäder så likt våra grannländer i Norden kan Sverige bli bättre på att hjälpa unga att få lån. Ett statligt startlån för förstagångsköpare på max 300 000 skulle hjälpa fler unga, oavsett ekonomisk bakgrund, till ett första steg in på bostadsmarknaden.

Människor mår i regel bättre av miljöer som präglas av klassisk arkitektur än modernismens kala och sterila motsvarighet. Modernismen omkullkastar beprövade principer om proportioner och detaljrikedom vilket har gett kalla och fula stadsbilder. Det offentliga har, genom kommunernas planmonopol, en stor möjlighet att styra utvecklingen av det som byggs nytt idag. Således finns stora möjligheter att bygga vackra byggnader i Sverige igen.

1.

Marknadshyror
Införa marknadshyror

2. 

Statligt startlån

Införa statligt startlån för förstagångsköpare på max 300 000 kr

3.

Hyrköp

Införa möjligheten till hyrköp för att över tid kunna öka ägande i hyresrätten

4.

Underlätta för unga

Se över kreditrestriktioner och amorteringskrav för att underlätta för unga att få sin första bostad

5.

Vackra byggnader i klassisk stil

Bygg i klassisk stil för ett vackert Sverige

Håller du med?

Gå med i KDU