We can do it – utan kvotering!

Hem › Vår politik › Kampanjer › We can do it – utan kvotering!

We can do it – utan kvotering!

KDU menar att jämställdhet handlar om respekt och lika möjligheter. Det ska vara en självklarhet att kompetens och inte kön ska avgöra om du får en utbildningsplats, ett jobb eller ett styrelseuppdrag. Kvotering är diskriminering och vi tänker fortsätta att stå upp mot vänsterfeminismen för att försvara verklig jämställdhet.

Jämställdhet handlar om värderingar och hur vi bemöter varandra. Vi har konkreta förslag för att komma till rätta med diskriminering och sexuella trakasserier, för att det ska bli lättare att kombinera jobb och familjeliv samt för att fler kvinnor ska känna sig trygga, i skolan, på jobbet och på vägen hem.

Foto: Truls Busch

Familjen

• Sänk skatten – mer makt och större valfrihet
• Utvidga RUT-avdraget för hushållsnära tjänster – fler jobb, mindre stress och mer tid för familjen
• Valfrihet för familjen – nej till kvoterad föräldraledighet

Arbetsmarknaden

• Lika lön för lika arbete, en självklarhet – använd lönekartläggningar
• Kvotering är diskriminering – nej till kvoterade utbildningsplatser, jobb eller styrelser
• Värna valfriheten i välfärden – fler privata aktörer i kvinnodominerade yrken förbättrar villkoren

Trygghet i bostadsområden

• Fler poliser på gator och torg
• Bekämpa hedersvåld och hederskultur
• Hårdare straff för vålds- och sexualbrott
• Bättre brottsofferstöd