Stoppa utsläppen och symbolpolitiken

Hem › Vår politik › Kampanjer › En rak höger › Sverige förtjänar bättre – stoppa utsläppen och symbolpolitiken

Stoppa utsläppen och symbolpolitiken

Klimatkrisen är en av vår generations stora ödesfrågor. De val och prioriteringar vi gör nu, kommer prägla nästa generationers förutsättningar. Vänstern lyfter ofta dyr symbolpolitik som endast förskjuter de verkliga utmaningarna framför sig.
Vi talar gärna om Sverige, men utsläppen vet inga nationsgränser. Dyr symbolpolitik i Sverige kan göra betydligt mycket större nytta för samma pengar internationellt. Vi måste fortsätta ställa om i Sverige, men vi måste också se till att utsläppen minskar i andra länder. Vi måste få slut på klimatnationalismen.

✅  Bygg ut kärnkraften: Ska vi klara av att ställa om till fossilfritt behövs mer ren el
✅  Stoppa gasen: Minska användandet av rysk gas och tysk kol inom EU
✅  Utveckla EU:s utsläppsrätter: Det ska löna sig som EU-medlemsstat att ställa om
✅  Ja till forskning och innovation: Satsa en större del av biståndet på grön industri och forskning
✅  Frihandel: Underlätta för import och export av gröna varor

Stoppa utsläppen och symbolpolitiken är en del av KDU:s kampanjserie En rak höger.