Frihet och trygghet

Hem › Vår politik › Kampanjer › Borgerligt Sverige › Frihet och trygghet

Frihet och trygghet

Du har nu chansen att påverka vilket samhälle du vill leva i. KDU är det borgerliga ungdomsförbundet till höger. Vi vill ha ett friare och tryggare Sverige.

Vi vill ha en regering som erbjuder människor frihet att forma sitt liv och förverkliga sina drömmar, som tar ansvar för tryggheten och som förstår att ett tryggt samhälle bäst byggs underifrån av starka familjer.

Det duger inte att valfriheten minskar och skatterna höjs för vanliga människor som gör rätt för sig, att otryggheten breder ut sig eller att allt färre brott klaras upp. Det duger inte heller att våra soldater saknar möjlighet att försvara vår frihet och människorna i vårt land.

Sverige behöver bli friare och tryggare, därför behövs ett starkt KD.

Gå med oss i KDU och stöd vår kamp för ett borgerligt Sverige.

Sänkt skatt och starkare familjer

Vi vill sänka skatten så att du får behålla mer av din lön. Mer pengar i plånboken ger dig frihet och makt att forma ditt liv och förverkliga drömmar, men det skapar också förutsättningar för starkare familjer. Verklig trygghet handlar inte om att vara beroende av höga bidrag, utan om att stå på egna ben, försörja sig själv och planera framtiden med den man älskar.

• Sänk inkomstskatten – det ska löna sig att jobba
• Gör det billigare att anställa – fler ska få chansen till ett jobb
• Frivillig sambeskattning – stoppa den orättvisa beskattningen av familjer
• Sänk bensinskatten – hela landet ska leva
• Slopa värnskatten – straffbeskatta inte utbildning, flit och hårt arbete

Fler poliser och hårdare straff

Du ska kunna känna dig trygg när du går hem sent på kvällen och polisen ska komma när du ringer. Fler brott ska klaras upp och brottslingar ska dömas till straff som ger rättvisa. Det måste bli ett slut på de felprioriteringar som lett till akut polisbrist, våldtäktsutredningar på hög och mängdrabatt för seriebrottslingar. Ta tre betala för två hör hemma på rean, inte i våra svenska domstolar. Vi säger, vid tredje brottet – maxa straffet!

• Fler poliser – en snut i varje knut
• Rättvisa straff – hårdare straff för vålds- och sexualbrott
• Utvisa fler brottslingar – nolltolerans mot brott
• Slopade straffrabatter – vid tredje brottet, maxa straffet
• Bättre brottsofferstöd – vi står på brottsoffrets sida

 

Sverige är värt att försvara

Sverige ska alltid ha ett starkt försvar. Vi lever i en ofullkomlig värld där vi aldrig på förhand kan veta vad omvärlden har för avsikter, men vår frihet, demokrati och västerländska värderingar är värt att kunna försvara. Vi menar att det är en plikt att försvara vårt land och att statens främsta uppgift är att garantera vår frihet, säkerhet och respekten för människovärdet.

• Fördubbla försvarsbudgeten – vi behöver ett starkare försvar
• Värnplikt och yrkessoldater – det är en plikt att försvara vårt land
• Svenskt medlemskap i Nato – vi väljer väst
• Stöd våra soldater – förbättra veteranstödet
• Fler internationella insatser – sprid fred och säkerhet, även utan FN