KDU Västra Götaland

Hem Kontakt › Distrikt › Västra Götaland

Kontaktinfo

Lina Lindh
Stf. Distriktsordförande

lina.lindh@kdu.se

Myden Tanriver

Distriktsombudsman

myden.tanriver@kristdemokraterna.se

Vänligen kontakta boka@kdu.se vid
skolkampanjer och/eller debatter.

Följ distriktet på sociala medier!