KDU Västra Götaland

Hem Kontakt › Distrikt › Västra Götaland

Kontaktinfo

Nils Almén
Distriktsordförande

nils.almen@kdu.se

Vänligen kontakta boka@kdu.se vid
skolkampanjer och/eller debatter.

Följ distriktet på sociala medier!