KDU Stockholm

Hem Kontakt › Distrikt › Stockholm

Kontaktinfo

Alexander Ek Holmdahl
Distriktsordförande

alexander.ek.holmdahl@kdu.se

Distriktsombudsman

Leon Wennerholm

leon.wennerholm@kdu.se

Vänligen kontakta boka@kdu.se vid
skolkampanjer och/eller debatter.

Följ distriktet på sociala medier!