KDU Stockholm

Hem Kontakt › Distrikt › Stockholm

Kontaktinfo

Gabriella Eckardt
Distriktsordförande

gabriella.eckardt@kdu.se

Distriktsombudsman

Elias Sonesson

elias.sonesson@kdu.se

Vänligen kontakta boka@kdu.se vid
skolkampanjer och/eller debatter.

Följ distriktet på sociala medier!