KDU Skåne

Hem Kontakt › Distrikt › Skåne

Kontaktinfo

Elias Höghäll
Vice distriktsordförande

eliashoghalljohnsson@gmail.com

Vänligen kontakta boka@kdu.se vid
skolkampanjer och/eller debatter.

Följ distriktet på sociala medier!