KDU Jönköpings län

Hem Kontakt › Distrikt › Jönköpings län

Kontaktinfo

Kevin Nilsson
Distriktsordförande

kevin.nilsson@kristdemokraterna.se

 

Vänligen kontakta boka@kdu.se vid
skolkampanjer och/eller debatter.

Följ distriktet på sociala medier!