KDU Jönköpings län

Hem Kontakt › Distrikt › Jönköpings län

Kontaktinfo

Leon Norsåsen
Distriktsordförande

leon.norsasen@kdu.se

Vänligen kontakta boka@kdu.se vid
skolkampanjer och/eller debatter.

Följ distriktet på sociala medier!