Stoppa biståndet till Islamic Relief World Wide

måndag, 22 februari 2021 | Aktuellt

Sverige borde följa Tysklands exempel och dra in biståndet till Islamic Relief

I slutet av december kom nyheten att USA avslutar sitt samarbete med biståndsorganisationen Islamic Relief Worldwide. Nyligen följde även Nederländerna efter. Detta efter att det hade visat sig att flera företrädare för organisationen hade uttryckt antisemitiska åsikter. Islamic Relief Worldwide (IRW), som också har en omfattande verksamhet i Sverige, har enligt tyska myndigheter dessutom band till islamistiska organisationer som Muslimska brödraskapet. Nu måste biståndsministern agera och stoppa alla utbetalningar till Islamic Relief.

I somras rapporterade bland andra brittiska The Times om hur företrädare för Islamic Relief hade hyllat den palestinska terroristorganisationen Hamas och Muslimska brödraskapet i sociala medier. De hade dessutom kallat Israel och judar för ”avkomma av apor och grisar.” Det slutade med att hela styrelsen för Islamic Relief Worldwide (IRW) fick avgå. Undantaget en: den som istället valdes till ny ordförande, och som även råkar vara ordförande för svenska IR.

Genom att granska personkopplingar i det översta skiktet för Islamic Relief Deutschland och Islamic relief worldwide kunde tyska säkerhetsmyndigheter slå fast band mellan den tyska delen av rörelsen och Muslimska brödraskapet. Tyskland fattade därför det kloka beslutet att avbryta biståndssamarbetet med IR.

I slutet av december 2020 följde USA efter. Även här var fördömandet av antisemitism inom IRW entydigt från amerikanska UD. Med hänvisning till en rad antisemitiska uttalanden från företrädare bröt man samarbetet och uppmanade sin biståndsorganisation, USAID, att vara ytterst försiktig i relationer med IRW i framtiden. Nyligen meddelade också Nederländernas biståndsminister Sigrid Kaag att inte heller deras skattepengar ska gå dit.

Sverige är en av Islamic Relief Worldwide:s (IRW) största givare. De senaste tio åren har Sida stött IRW med 761 miljoner kronor. När Sida i år ska omförhandla avtalen med organisationen är det inte annat än rätt att följa Tysklands, USA:s och Nederländernas exempel och genomföra en liknande granskning. Det är en skandal att inte detta gjorts tidigare. Låt inte detta bli ett i raden av misslyckade biståndsprojekt som finansierar islamism som står i diametral motsatts mot våra västerländska värderingar. Begrepp som demokrati, jämställdhet och alla människors lika värde blir totalt urholkade.

Svensk biståndspolitik måste grunda sig på två ben: värderingar och resultat. För oss kristdemokrater är saken glasklar. Svenska skattebetalares pengar ska aldrig finansiera islamistiska organisationer vars strategi går ut på att hela samhällssystemet ska genomsyras av islam, vare sig genom generella bidrag, projektstöd eller löner. Men biståndspolitiken måste också skruvas om från mål om utgift till mål om resultat. Målet om att en procent av BNI ska gå till bistånd är inte mycket värt om pengarna inte har effekt. Därför bör målet inte handla om hur mycket pengar svenska skattebetalare ska spendera, utan om vilken effekt det kan få för att göra världen till en bättre plats.

En bra start då är att riva upp samarbetet med Islamic Relief Worldwide. När land efter land avslutar sina samarbeten med en organisation på grund av antisemitiska tendenser borde det ringa varningsklockor. Regeringen bör följa Tysklands, USA:s och Nederländernas exempel och sluta låta svenska skattebetalares pengar gå till en organisation vars företrädare vid återkommande
tillfällen uttrycker sig grovt antisemitiskt.

Nike Örbrink, förbundsordförande, Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Carl Olehäll, internationell sekreterare, Kristdemokratiska ungdomsförbundet

image_pdfimage_print

Dela inlägget

Ge ditt flöde en rak höger! Dela inlägget med dina vänner på sociala medier.