1

Stärk äganderätten – rädda klimatet

I samband med att Märta Stenevi tillträdde som ett av Miljöpartiets språkrör gick hon och Per Bolund ut med flera politiska förslag. Ett av förslagen var att fördubbla den svenska andelen skyddad skog från 9 till 18 procent. Prislappen för svenska skattebetalare beräknas bli ungefär 14 miljarder kronor. Det är märkligt att partiet som profilerar sig som ett miljöparti vill inskränka äganderätten och därmed ett av våra viktigaste verktyg för att minska utsläppen.

Att Sverige behöver minska utsläppen för att nå klimatmålen och bli ett helt klimatneutralt land är alla partier överens om. Det som skiljer partierna åt är hur vi vill nå dit. Enligt LRF fångar skogen upp 83 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, vilket motsvarar 45 miljoner ton. Att sätta pris och göra det lönsamt att fånga in koldioxid är något som har lyfts av många den senaste tiden. Metoder för detta finns, men inte genom ny teknik, utan genom skog. Den svenska skogen är en viktig resurs för att stoppa klimatförändringarna.

Under det senaste seklet har skogstätheten i Sveriges fördubblats från 1,5 miljarder skogskubikmeter till 3 miljarder. Privata aktörer som agerat för att vinstmaximera sina hektar med skog har gjort detta möjligt. Miljöpartiets förslag att fördubbla andelen skyddad skog och därmed minska privata intressen i skogen sänder en tydlig signal – äganderätt och minskade utsläpp är sekundärt när det kommer till en rik fauna. Ideologiska principer står därmed i vägen för resan mot en koldioxidneutral framtid. 

En paradox i Miljöpartiets uttalande är att man på samma gång vill bygga mer i trä. Vi har ett behov av fortsatt byggande, och ambitionen att bygga mer i trä står vi helt bakom. Trävirke släpper nämligen ut hälften av den mängden koldioxid som betong gör. Ett fyr-våningshus i trä binder dessutom 150 ton koldioxid, utöver att produktionen är mycket bättre ur miljösynpunkt. Om man då väljer att fördubbla andelen skyddad skog kommer det innebära att virket blir dyrare på grund av en minskad tillgång. Även de som inte nödvändigtvis ser sig som borgerliga borde inse orimligheten i att staten ska äga 17% av Sveriges skog.

Den sittande S-MP-regeringen har en tendens att använda symboliska åtgärder som ser bra ut, men i verkligheten blir det bara kontraproduktivt. Exempel på detta är skatt på resor, subventionering av el-cyklar och klimatångestterapi. Att staten ska utöka sitt skogsinnehav till en kostnad av 14 miljarder kronor är ännu ett exempel på den ineffektivitet som präglat den sittande regeringens miljöpolitik. När vi istället bör frigöra och sälja statligt ägd skog vill Miljöpartiet inskränka äganderätten för att behålla en fauna som privata aktörer kan värna lika bra som staten. 

Att Miljöpartiet förlorat sin förstaplats som partiet med högst förtroende i miljöfrågor till Moderaterna är inte så konstigt. Klimathotet existerar här och nu. Ett koldioxidneutralt samhälle kan uppnås med rätt åtgärder i samverkan mellan stat och privata aktörer. Att då inskränka en så grundläggande rättighet som äganderätten är svårt att förstå. Bespara Sveriges miljöpolitik från Miljöpartiet.

Nike Örbrink, förbundsordförande KDU Sverige. 

Samuel Bråse, miljö och landsbygdspolitisk talesperson KDU Sverige.