1

Valberedningens föreslag till ny KDU-styrelse

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet väljer en ny förbundsstyrelse under det digitala riksmötet den 6–7 augusti. Valberedningen är idag mycket glada över att kunna presentera ett enigt förslag på ett nytt presidium där nuvarande förbundsordförande Nike Örbrink föreslås till omval.

Nytt namn till presidiet

Förutom Nike Örbrink till omval föreslår valberedningen Anton Roos som 1:e vice ordförande och Stefan Sarmes som 2:e vice förbundsordförande.

– Under ledning av Nike Örbrink kommer KDU fortsatt vara en stark röst både inom kristdemokratin men också i samhällsdebatten. Tillsammans med henne föreslår vi även Anton Roos som 1:e vice ordförande och Stefan Sarmes som 2:e vice förbundsordförande. De är två oerhört starka kandidater men en bred sakpolitisk kunskap och är två personer som kommer vara viktiga att stärka KDU:s organisation, säger Martin Hallander, ordförande för valberedningen.

– Jag är väldigt ödmjuk och tacksam över valberedningens fortsatta förtroende att få leda förbundet. Vi har en viktig tid framför oss med partiets riksting i höst och nästa års valrörelse. Jag hoppas nu på medlemmarnas förtroende att fortsätta positionera KDU som det borgerliga ungdomsförbundet till höger, säger Nike Örbrink, förbundsordförande.

Ny ledamot

Det nya namnet i valberedningens förslag till förbundsstyrelsen är Jonathan Derneborg från Vänersborg.

– Förslaget till förbundsstyrelse tar ställning för en helhet i förbundet. Vi är helt övertygade om att detta skulle bli en förbundsstyrelse som kompletterar varandras kompetenser för att bygga KDU starka inför valet 2022, säger Martin Hallander, ordförande för valberedningen

Valberedningens förslag i helhet:

Förbundsordförande:

Nike Örbrink, 24 år, Stockholm (omval)

Förste vice förbundsordförande:

Anton Roos, 25 år, Stockholm (nyval)  

Andre vice förbundsordförande:

Stefan Sarmes, 22 år, Bara (nyval)   

Ledamöter:

Carl Olehäll, 29 år, Västerås (omval)                 

Christoffer Andersson, 26 år, Karlstad (omval)      

Destiny Näslund, 23 år, Spånga (omval)

Samuel Bråse, 28 år, Klädesholmen (omval)           

Frida Bramstedt, 25 år, Stockholm (omval)

Jonathan Derneborg, 20 år, Vänersborg (nyval)

Natanael Kvidal, 25 år, Älvängen, (omval)

Simon Attefall, 24 år, Jönköping (omval)

Ordförande i utskotten:

Internationella utskottet: Stefan Sarmes (nyval)

Organisationsutskottet: Christoffer Andersson (omval) 

Kontakt för mer information:

Martin Hallander

Valberedningens ordförande

martin.hallander@kristdemokraterna.se

070-253 78 35