1

KDU lanserar rapport: Familjen – Samhällets minsta och viktigaste beståndsdel

Tisdag 22 augusti lanserar KDU rapporten Familjen – Samhällets minsta och viktigaste beståndsdel. Rapportförfattaren är Louise Hammargren, 1:a vice förbundsordförande för KDU Sverige.

Familjen är central för den kristdemokratiska rörelsen. Rapporten behandlar en rad ämnen, såsom ekonomi, föräldraansvar och hederskultur. I rapporten behandlas 31 olika reformförslag för stärkta familjer, däribland dessa:

  • Börja-jobba-avdrag som gör ungas första intjänade 500 000 kronor helt skattefria, för att enklare kunna bygga ett liv och bilda familj som ung.
  • Ersätt flerbarnsbidraget med ett flerbarnsavdrag på arbetsinkomster.
  • Inför en civilrättslig äktenskapslagstiftning.

Rapporten kritiserar även barnomsorgspengen, en reform som Kristdemokraterna förespråkat tidigare, för att reformen har för dåliga effekter. Istället föreslås hårdare krav på att kommuner ska erbjuda en varierad och tillgänglig barnomsorg.

“Vi vill se en modern familjepolitik och vill knuffa den kristdemokratiska rörelsen i en sådan riktning med den här rapporten.” – Louise Hammargren, Förste vice förbundsordförande KDU

Rapporten finns bifogad i det här pressmeddelandet och finns tillgänglig för läsning på KDU:s hemsida.

Vid frågor, kontakta generalsekreterare Philip Lind.