I detta läge är det angeläget att åtgärder tas mot den illegala vapenhandeln som förser terrororganisationerna med vapen.

Bara några dagar efter terrordåden i Paris presenterade Europakommissionen förslag på skärpningar av det så kallade vapendirektivet. Detta är till för att bekämpa och stoppa terrororganisationernastillgång till illegala vapen. Drivet för att snabbt kunna presentera nya åtgärder för att bemöta denchockartade situationen, kan ses lite som en naturlig ryggmärgsreflex från kommissionens sida. Det är ett sätt för dem att visa engagemang, ledarskap och handlingskraft.

Vi i Kristdemokratiska ungdomsförbundet häpnar dock över detta mycket dåliga förslag som Europakommissinen lägger.

Med de förändringar som kommissionen föreslår så kommer det nya vapendirektivet inte alls att ha någon verkan för att bekämpa terrorismen.

Vad som i stället presenteras är en symbolpolitik som kommer att slå hårt mot många oskyldiga utövare av jakt- och skyttesporter.

I förslaget finns skrivelser om långtgående förbud mot halvautomatvapen, obligatoriska hälsoundersökningar för dem som söker licens, tidsbegränsade licenser och kraftiga regleringar av hur legala vapen får handlas på nätet och mellan länder inom EU.

Kommissionens förslag till nytt vapendirektiv är ett slag i luften, eller rättare sagt ett slag som träffar hårt mot fel måltavla.

Direktivet kommer inte att hindra terroristernas tillgång till illegala vapen, mendäremot kommer det att hindra tusentals skytte- och jaktintresserade personer, med i dag legala vapen, från att fortsätta utöva sin sport.

Jakt- och sport skytte är en stor och viktig del i den svenska kulturen. De nya vapenlagarna som Europakommissionen förslår kommer kraftigt att begränsa möjligheterna att utöva den kulturen.

I Sverige ägnar sig ungefär 190 000 utövare till sportskytte och det är landets femte största individuella idrott.

Skytte är den gren där Sverige har vunnit flest medaljer i sommar-OS. Dessutom finns det ungefär 300 000 registrerade jägare i Sverige. På många håll i landet är jakten en folkrörelse och en folkfest, som driver man ur huse under jaktsäsongen. Det är dessa människor och denna kultur som drabbas av Europakommissionens förslag, inte terroristerna.

Det är oerhört viktigt att kommissionen arbetar aktivt mot terrorismen. Men lika viktigt är det att de fokuserar sitt arbete mot de faktiska problemen, det vill säga de illegala vapnen. Vapenlagstiftningen i Sverige är redan väldigt restriktiv och det är extremt ovanligt att personer begår brott med legalt ägdavapen.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet menar att det finns flera andra sätt att gå till väga för att stoppa terrororganisationernas tillgång till vapen.

Först och främst måste polisen få större resurser, för att kraftfullt kunna bekämpa den illegala handeln. Även gränspolisen bör få ökade anslag, för att hindra den illegala vapensmugglingen. Slutligen måste samarbetet och informationsutbytet mellan europeiska underrättelsetjänster måste fördjupas och förbättras.

Vi unga Kristdemokrater ser positivt på att kommissionen nu prioriterar terrorbekämpningen i Europa. Det finns i dag ett stort behov av att höja säkerheten och bekämpa den våldsbejakande extremismen i den EU:s medlemsländer. Men det är de illegala vapnen som ska bekämpas och inte de legala. Därför upprörs vi över att kommissionens förslag är så uppseendeväckande missriktat och felfokuserat.

Miriam Lilja, socialpolitisk talesperson

Charlotta Enqvist, rättspolitisk talesperson

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet