LO ägnar sig åt populistiska utspel som röner mycket uppmärksamhet, men flera märkliga påståenden görs gällande. Det påstås att Sverige måste ”återgå till en reglerad invandring”, men Sverige har redan reglerad arbetskraftsinvandring. I själva verket vill LO att färre personer ska få komma till vårt land för att arbeta och bidra till vårt samhälle. Det blir särskilt frustrerande när de ställer grupper mot varandra. De menar att arbetskraftsinvandrare tar jobben från svenskar och nyanlända som idag står utanför arbetsmarknaden.

”De kommer hit och tar våra jobb” är en farlig retorik. Det är dessutom fel att skylla bristerna på vår stelbenta arbetsmarknad på en grupp som faktiskt bidrar till utvecklingen och välfärden i vårt land. I en globaliserad värld är det bra för Sverige att människor kan söka sig hit för att arbeta. Den som skaffat sig ett arbete, fått arbetstillstånd och som vill bygga vidare på vårt land ska vara välkommen.

Sedan 2008 är det marknaden istället för facket som avgör om det finns behov i Sverige av utländsk arbetskraft. LO:s senaste utspel visar att det är bra. Däremot är det tyvärr fortfarande fackförbunden som ska kontrollera arbetsvillkoren. KDU anser dock att det inte längre är en uppgift som facken borde sköta. En oberoende instans borde istället övervaka och kontrollera arbetsvillkoren för den som vill arbeta i Sverige. Detta för att säkerställa en trygg och rättssäker arbetsmarknad.

Det Sverige behöver är inte minskat utbud av arbetskraft utan strukturella reformer på arbetsmarknaden som tar sikte på de höga trösklar som håller människor tillbaka och stänger dem ute från arbetsmarknad.

Reformera LAS i grunden genom att slopa turordningsreglerna vid uppsägning, kravet på saklig grund för uppsägning och företrädesrätten till återanställning. Riskerna som är behäftade med att anställa måste sjunka.

Tillåt lägre löner genom introduktionsanställningar. Hälften av den kollektivavtalade lönen ska kunna erbjudas och hälften av tiden ska betraktas som utbildning eller tid att lära sig jobbet. Fler förtjänar en rimlig chans att skaffa sig ett jobb.

Sänk skatten på arbete genom sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta inkomstskatter. Små och medelstora företag är Sveriges jobbmotor, men skattetrycket gör det för kostsamt att anställa och det lönar sig för lite att arbeta. Kostnaderna måste kapas och det måste löna sig mer att arbeta.

Vi i KDU har visserligen inte några förhoppningar om att LO ska ställa sig bakom dessa nödvändiga reformer för svensk arbetsmarknad. Men vi hoppas att de slutar skylla arbetsmarknadens problem på människor som gör rätt för sig, som arbetar och bidrar till att göra Sverige starkare.