Återigen nås vi av rapporter om kravaller och attacker mot blåljuspersonal. Attackerna kan aldrig accepteras och nu är det dags att vi åter skapar lag och ordning i vårt land.

Anders Ygeman (S) och regeringen måste agera och visa på handlingskraft. Polisen och vi svenska medborgare förtjänar ett bättre Sverige.

Att människor upplever sig vara utanför samhället kan förklara attackerna mot polis och annan blåljuspersonal men ett utanförskap kan aldrig rättfärdiga brott. Den som väljer att kasta sten på Polisen
måste straffas med kännbara konsekvenser. Varje människa bär ansvaret för sina handlingar och skall hållas ansvarig för dessa.

Vid våld mot tjänsteman blir straffet oftast en månads fängelse, dock omvandlas många gånger straffet till samhällstjänst. KDU anser att lägsta straffnivån ska skärpas och ge fängelse, på grund av det allvarliga hot mot samhällsbygget som brottet utgör.

Straffen för att utsätta polis, men även annan blåljuspersonal, för våld måste skärpas. Polisens trygghet behöver också förbättras genom att öka antalet poliser.

Blir poliserna fler är fler med och säkerställer samhällstryggheten och samtidigt blir deras arbetsmiljö bättre och deras trygghet större.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) bär det yttersta ansvaret för Polisen. Ministerns passivitet är oacceptabel. Det krävs reformer, resurser och en ny ledning för att vi ska få en fungerande polismyndighet.

Sverige skall vara ett land där lag och ordning råder. Medborgarna måste kunna känna trygghet och förtroende för att Polisen kan utföra sitt uppdrag. Så är tyvärr inte fallet på flertalet platser runt om i landet.

För att Polisen ska kunna säkerställa tryggheten i samhället måste mer resurser till. Flertalet goda förslag har kommit fram i diskussionen för att förbättra polisorganisationen i Sverige men Ygeman sätter sitt hopp till den starkt kritiserade polischefen Dan Eliasson och den misslyckade omorganisationen.

En kriskommission som krävts av polisen och som Ygeman sagt nej till, bör tillsättas för att djupare utreda vilka åtgärder som måste till för en stärkt polisorganisation. Vi i KDU har redan nu en rad åtgärder som behöver genomföras men en kriskommission är nödvändig för en djupare analys.

Det svenska samhället och Polisen förtjänar bättre än dagens situation. Lag och ordning måste upprätthållas och Polisen ska känna trygghet när de utför sitt uppdrag.

Genom fler poliser och hårdare straff vid våld mot tjänsteman kan vi uppnå detta. Polisen är ett av statens absolut mest centrala ansvarsområden och att då missköta det är inte acceptabelt.

Vi kräver att regeringen med inrikesminister Anders Ygeman i spetsen tar sitt ansvar och stärker polisorganisationen så att Polisen återigen får möjlighet att säkerställa att lag och ordning råder.

Eric Dicksson
Rättspolitisk talesperson
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Nike Örbrink
Distritktsordförande
KDU Stockholm